FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

लाग्ने समय: 
आवश्यक कागजात पुरा भएमा सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष ‍वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
घटना भएको ३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३६ देखि ७० दिनभित्र रु ५०, त्योभन्दा पछि रु २००
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निवेदन पत्र
  2. बालकको बाबु / आमाको नागरिकता
  3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
  4. अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रक्रिया: 
  1. घटना घटेको ३५ दिन भित्र परिवारको मूख्य व्यक्तिले
  2. निजको अनुपस्थितिमा उमेर पुगेको पुरुषमध्ये सबैभन्दा जेठो व्यक्तिले सूचना दिने