तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
57% (8 votes)
राम्रो
21% (3 votes)
ठिकै
21% (3 votes)
Total votes: 14