तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
56% (107 votes)
राम्रो
35% (67 votes)
ठिकै
9% (17 votes)
Total votes: 191