तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
54% (116 votes)
राम्रो
33% (71 votes)
ठिकै
12% (26 votes)
Total votes: 213