तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
57% (102 votes)
राम्रो
36% (65 votes)
ठिकै
7% (12 votes)
Total votes: 179