समन्वय गर्न आउने बारे सूचना २०७५/०१/२५

यस नगरपालिकाको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार आ.व. २०७४/०७५ को पशुपंक्षीको आकस्मिक तथा महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत रेबिज तथा अन्य जुनोटिक रोग नियन्त्रणका लागि यस नगर भित्र रहेका घर पालुवा तथा बस्ति कुकुर, बिरालोहरुलाई खोप तथा बन्ध्याकरण गर्ने र ब्यबारिसे छाडा पशुलाई ब्यबस्थापन गर्ने कार्यको लागि समन्वय गर्न पशुपन्छी अधिकार स्वास्थ्य, सेवा संग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले कार्यक्रम संचालनको लागि सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ |

सम्पर्क ठेगाना :

नीलकण्ठ नगरपालिकाको कार्यालय, धादिङ

०१०-५२०५५९, ०१०-५२०५६८

सम्पर्क व्यक्ति: रामकाजी पौडेल (पशु सेवा प्राबिधिक) ९८४४४६६४३, ९८०७००८३१२