FAQs Complain Problems

सडक मर्मत सम्बन्धमा | श्री वडा अध्यक्ष ज्यू | वडा नं.  ४ र ९| २०७५/०६/०४

श्री वडा अध्यक्ष ज्यू,
वडा नं.  ४ र ९    

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ ।

                                विषय : सडक मर्मत सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा लामो बर्षातका कारण यस नगरपालिका भित्रका कच्ची सडकहरु बिग्रन गई यातायात सञ्चालनमा बाधा पुग्न गएको र २०७५ सालको वडा दर्शै पनि नजिक आइ रहेको तथा हाल वर्षात पनि रोकिन गएको अवस्था हुँदा नगरवासी सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन सडक मर्मत कार्य गर्ने भनि मिति २०७५÷०५÷२५ को बैठकमा भएको सहमति अनुसार बजेट विनियोजन गरिएकोमा तहाँ वडाको सडक मर्मतका लागि कार्यालयको आफ्नै मेशीन प्रयोग गरि कार्य गर्ने तहाँको माग बमोजिम तपसिलका सडकहरुलाई प्रथम चरणमा र उक्त सडकसँग जोडिएका र बढी जन घनत्वका अति आवश्यक सडकहरुलाई दोस्रो चरणमा मर्मत गर्ने गरि कार्य गर्न जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
तपसिल वडा ९
 १. आँसी खोला पौवा खाल्टा पाख्री खोला सडक
 २. भार्मुरे तातोपानी काउले घुम्ती सडक
 ३. मुरलीभञ्ज्याङ बाँझो पाल्पा  सडक
 ४. ज्यामिरे झगरे दुईघरे सडक
 ५. सल्लाघारी काफलपानी गोलाभञ्ज्याङ सडक
तपसिल वडा ४
 १. बागे ढुंगा पौवा रिजालथोक सडक
 २. बागे ढुंगा बेसारे गैरी गाँउ सडक
 ३. रायटार अल्छिडाँडा पोखरी सडक

 

           जगन्नाथ पन्त
 (प्रमुख प्रशासकय अधिकृत)