FAQs Complain Problems

२०७५ भाद्र १२ गतेको कर्मचारीहरुको बैठकको निर्णय

यस कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री जगन्नाथ पन्तज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७५ साल भाद्र १२ गते नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, बिषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारी र वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेतको बैठकमा भएको निर्णयहरु:

निर्णय.न.०१

नीलकण्ठ नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयका कर्मचारीहरु र वडा कार्यालयमा वडा सचिवको रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आजको बैठकमा तेस्रो नगर सभाबाट पारित चा.लु.आ.ब.२०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम बजेट कार्यक्रम आर्थिक ऐन ,बिनियोजन ऐन र योजना तथा कार्यक्रमको पुस्तिका वितरण गरि नगर सभाबाट भएका निर्णयको बिस्तृत प्रस्तुतीकरण गरि नगर सभाबाट भएका निर्णयहरु पालना र कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरियो |

निर्णय.न.०२

नगर कार्यपालिका कार्यालयका बिषयगत शाखाहरुबाट योजना,कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि कार्य प्रारम्भ गर्ने क्रियाकलापगत विवरण तयार गरि बिषयगत समितिहरुको परामर्श लिई नगर सभाको निर्णय मुताबिक हुने गरि अगाडी लैजाने निर्णय गरियो |

निर्णय.न.०३

वडा समितिका बैठकका निर्णयहरु, भाडामा बसेका वडाहरुको घर भाडा सम्झौता अनुसारको भुक्तानी सिफारिस , मासिक राजश्व संकलनको बैक दाखिला गरि सो को विवरण, घटना दर्ता प्रगति विवरणहरू महिना समाप्त भए पछिको महिनाको ७ गते भित्र अनिवार्य रुपमा नगरकार्यपालिका कार्यालयमा दर्ता गराई पेश गर्ने | ७ गते सार्वजनिक बिदा पर्ने भएमा सो भन्दा अघिल्लो मिति मै पेश गर्ने | यस अनुसार तोकियको समयमा विवरण पेश नगरेका कारण बैठक भत्ता घर भाडा निकासा नभएमा सो को जिम्मेवार वडा सचिव हुने निर्णय गरियो |

निर्णय .न. ०४

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ब्यक्तिहरुको नबिकरण ,नया बिबरणहरुको सफ्टवयर प्रब्रिष्ट गराउने,सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुक जारि गर्ने , जारि भएका बुक अनुसार कसैको पनि नछुट्ने गरि विवरण प्रबृष्ट गर्ने कार्यमा वडा सचिवहरु अझ बढी जिम्मेवार हुने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ब्यक्तिहरुको वडागत रुपमा बस्ति टोल पिच्छेको विवरण तयार गरि नगरकार्यपालिका कार्यालयमा प्रेषण गर्ने निर्णय गरियो |

निर्णय.न.०५

करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप, सबै कर्मचारीहरुको सुविधाका बिषय, वडा कार्यालय संचालन खर्चका बिषय, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने विधिका सम्बन्धमा नगर सभाबाट भएका निर्णयहरु पूर्ण परिपालना गर्ने ,गराउने निर्णय गरियो |

निर्णय.न. ०६

नगरपालिकाबाट तालिम प्रदान गरि प्रशिक्षित भएका २० जना ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्य-कर्ताको विवरण उपलब्ध गराइए अनुसार निजहरुबाट आबश्यक सेवा लिन सबै पशु पन्छी पालक कृषकहरु समक्ष जानकारी दिने उद्देश्यले उनीहरुको विवरण सबै वडा कार्यालय भित्रका बिध्धालय,स्वास्थ्य केन्द्र,अन्य सरकारी ,गै.स.स.,सहकारी संस्था समेतमा सुचना संप्रेषणको कार्य वडा सचिवहरुले तदारुकताका साथ गर्ने निर्णय गरियो |

निर्णय न.०७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्युको अध्यक्षतामा मिति २०७५/०५/०५ गते बसेको कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकको निर्णय पालना गर्न सबैलाई जानकारी गराउदै,नगरकार्यापालिका कार्यालय,वडा कार्यालयहरुबाट प्रदान गर्ने सेवालाई थप सेवाग्राही मैत्री, उचित र मर्यादित व्यबहार गरि सेवालाई अझ बढी प्रवाभकारी बनाउने निर्णय गरियो |