FAQs Complain Problems

पशुबध सम्बन्धी नीलकण्ठ नगरपालिकाको सूचना ! २०७५/०७/२०

पशुबध सम्बन्धी नीलकण्ठ नगरपालिकाको सूचना !

नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न खुल्ला स्थान तथा अनधिकृत स्थानमा राँगा, भैँसी तथा पशु चौपाया काट्ने काम भैरहेको र यसले वातावरण प्रदुषण हुनुका साथै अस्वस्थकर माशुको कारोवार भैरहेको हुदा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिइएको र तोकिएको स्थानमा मात्र पशुबध गर्ने गरि खुल्ला स्थानमा बध गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएकोले यस्तो कार्य नगर्नु नगराउनुहुन सूचित गरिन्छ । पशुबधशाला तथा मासु ब्यवसाय सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रचलित कानूनमा ब्यवस्था भएको र स्वीकृति नलिई ब्यवसायिक रुपमा बधशाला तथा मासु पसल सञ्चालन गर्ने कार्य दण्डनीय हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ । नगरपालिकाबाट हुने अनुगमनका क्रममा यदि कोहि कसैले अनधिकृत रुपमा बध गर्ने तथा मासु ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइए कडा कारबाहि तथा जरिवाना हुने भएकाले सम्बन्धीत सवैलाई यो सूचना जारी गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत